Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Op 684/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-30

procedury zawieszenia poboru akcyzy. Uzasadniając tę decyzję organ podatkowy wskazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego za 2005 r. wykazano spółce...
postępowania podatkowego organ stwierdził, że zawieszenie postępowania w tej sprawie było bezprzedmiotowe, ponieważ postępowanie dotyczyło określenia zobowiązania...

I FSK 178/05 - Wyrok NSA z 2005-10-26

Brak wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego na podstawie art. 201 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
zawieszenia postępowania podatkowego organ pierwszej instancji winien był wydać postanowienie, jednakże wobec faktu, że w sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia...

FSK 1242/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

.' na postanowienie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego od decyzji inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie...
3557/01., Wyrokiem tym Sąd oddalił skargę spółki na postanowienie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania...

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym oddala...
. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej (DIC) w Warszawie z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego., Orzeczenie...

I GSK 49/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

[...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M...
) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (dalej: Dyrektor IC) z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie...

III SA/Gl 2015/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-12

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy zawieszenia postępowania) oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
wniosku odmówił zawieszenia postępowania w sprawie, gdyż wskazana podstawa zawieszenia nie mieści się w obligatoryjnych podstawach zawieszenia postępowania wskazanych w art...

III SA/Gl 2017/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-12

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy zawieszenia postępowania) oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
zawieszenia postępowania w sprawie, gdyż wskazana podstawa zawieszenia nie mieści się w obligatoryjnych podstawach zawieszenia postępowania wskazanych w art. 201 § 1...

III SA/Gl 2016/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-12

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy zawieszenia postępowania) oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
odmówił zawieszenia postępowania w sprawie, gdyż wskazana podstawa zawieszenia nie mieści się w obligatoryjnych podstawach zawieszenia postępowania wskazanych w art. 201 § 1...

III SA/Łd 518/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-31

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej...
Celnego I w Ł. z dnia [...] wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej ze spółką i pozostałymi wspólnikami odpowiedzialności...

V SA/Wa 111/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego. oddala skargę Naczelnik Urzędu Celnego w P...
zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie, czyli przesłankę zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia [...] września 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w W. odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100