Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I FZ 25/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

sądowi administracyjnemu przejście do rozpoznawania innych kwestii związanych ze sprawą, takich jak np. zasadność zawieszenia postępowania sądowego, w tym na podstawie...
postępowania, zarzucając naruszenie:, a) art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. przez wydanie postanowienia mimo zawieszenia postępowania z urzędu z dniem 11 sierpnia 2017 r. na skutek...

I SA/Ol 701/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić skarżącej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę...
i Modernizacji Rolnictwa, którym odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia nienależnie pobranych środków finansowych., Z powyższym rozstrzygnięciem...

II FZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

o jego uchylenie i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

II FZ 175/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r...
przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem...

II FZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

o jego uchylenie i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

II FZ 177/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

o jego uchylenie i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

II FZ 178/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

o jego uchylenie i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

II FZ 174/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

II FZ 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012...
. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym...

VIII SA/Wa 526/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-29

Rolnictwa z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić [...] s.c....
zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   80