Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X
  • Skarżony

IV SA/Po 315/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

tym samym przypadki związane z poddaniem sprawcy próbie, jak warunkowe umorzenie postępowania, czy warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wobec braku wyraźnego wskazania...
skarżącego orzeczona kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, a nie kara bezwzględnego pozbawienia wolności;, 2) art. 383 § 3 K.w. poprzez uniemożliwienie skarżącemu...

IV SA/Gl 750/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

. z art. 297 §1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk m.in. na karę sześciu (6) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres jednego (1...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.)., Zgodnie z art. 134 § 1...

IV SA/Gl 746/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

odwoławczego kończącego postępowanie. Zatem nie ma racji strona skarżąca, że ma jakiekolwiek znaczenie w sprawie, czy to zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności...
) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch (2) lat tytułem próby oraz grzywny w wysokości stu (100) stawek dziennych po dziesięć (10) zł mocą...