Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I OSK 2636/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] S.A. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skarg kasacyjnych [...] S.A. i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku...
Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości postanawia odmówić zawieszenia postępowania...