Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II OZ 1102/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków...
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

II SAB/Wa 284/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-01

u.d.i.p.., W odpowiedzi na skargę P. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wniosek oraz wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...
nieuwzględnienia przez Sąd wniosku o zawieszenie postępowania albo w razie wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie zgodności art. 4 ust. 1 u.d.i.p. z Konstytucją...

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do wydania...
postępowania. E.Ł. reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego K.Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność [...] Wojewódzkiego...