Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

I SA/Sz 146/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-27

Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach oddala...
zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego wobec P. S. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') od decyzji Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., z dnia [...] r...

III SA/Po 1028/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-25

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej...
postanowienie Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w P. z dnia [...] lipca 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 13...

III SA/Wr 724/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-07

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
od tej decyzji, spółka wniosła także o zawieszenie postępowania w sprawie przez Dyrektora Izby Celnej (dalej 'IC') we W., Organ drugiej instancji wydał następujące orzeczenia...

III SA/Gl 758/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-03

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
automaty był G. K. ., Pełnomocnik procesowy I. Z. , pismem z dnia [...] r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku...

III SA/Wr 299/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie...
. UZASADNEINIE, Pismem z dnia [...] r. 'A' Sp. z o.o. w K. (zwana dalej: stroną skarżącą) złożyła wniosek o zawieszenie postępowania uruchomionego wniesieniem odwołania...

V SA/Wa 322/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
, m.in. o zawieszenie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, do czasu wydania orzeczeń przez Trybunał...

II SA/Go 558/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę. W dniu [...] kwietnia 2013 r...
reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła odwołanie., Następnie pismem z dnia [...] kwietnia 2014 r. Spółka wniosła o zawieszenie postępowania do czasu...

V SA/Wa 198/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-01

w W. na postanowienie Dyrektor Izby Celnej w W. z dnia [...] września 2014 r. nr w w przedmiocie odmowa zawieszenia postępowania; oddala skargę. I. Stan sprawy przedstawia...
, w którym zawarła wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez wymaganego zezwolenia do czasu zakończenia...

II SA/Go 509/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-13

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę. W dniu [...] maja 2013r...
., Następnie pismem z dnia [...] kwietnia 2014 r. Spółka wniosła o zawieszenie postępowania o sygnaturze [...] do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania...

I SA/Po 383/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

[...] Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia poświadczenia...
przedmiotowego automatu przez jednostkę badającą., W uzasadnieniu organ wskazał, że zawieszenie postępowania jest konieczne do uzyskania istotnych dowodów w sprawie przez badanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100