Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na postanowienie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych o zawieszeniu postępowania i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa...
o szkody górnicze są komisje okręgowe. Komisja Odwoławcza działała jako organ odwoławczy, a więc jej postanowienie o zawieszeniu postępowania jest ostateczne w toku...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego niezgodnie z projektem technicznym i zatwierdzonym planem realizacyjnym...
tak właśnie potraktowały inwestycję skarżących, skoro w postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego określono go jako budynek...

OPK 11/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-20

z chwilą wniesienia pytania prawnego następuje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało ono wniesione /art. 22 ust. 3 cytowanej ustawy...
, nie wyłączył w tym zakresie stosowania uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego. Organem uprawnionym do wydania omawianej decyzji jest właściwy organ państwowego...