Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

SA/Rz 1165/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1165/03, U Z A S A D N I E...

SA/Rz 1166/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1166/03, U Z A S A D N I E...

SA/Rz 1405/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1405/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia [...] września 2003...

SA/Rz 2001/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 2001/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r...

II OSK 2975/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

na postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 1. uchyla zaskarżony...
oddalił skargę I. K. na postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego...

III SA/Wr 202/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

. w stosunek najmu, zatem przyczyna powodująca zawieszenie postępowania ustąpiła., Wojewoda D. - rozpoznając sprawę wobec skutecznie wniesionego przez Zygmunta Golą...
4 Kps - zagadnienie wstępne stanowi podstawę zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii...

IV SA/Wa 352/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

[...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia Prezydent W. wszczął...
z dnia 24 czerwca 2013r. wystąpiła do organu o zawieszenie postępowania w sprawie wymeldowania., We wniosku zainteresowana wskazała, że postępowanie administracyjne...

II SA/Bk 473/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-19

. na postanowienie Wojewody P. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego oddala...
. Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowanie K. M. z pobytu stałego w lokalu przy ul. Ch. [...] w B., U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły następujące...

II SA/Rz 965/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-13

[...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...
[...] z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie K. J., J. J., M. N., T. S., K. S., A. S...

IV SA/Wa 914/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postanowienie Prezydenta W. z dnia (...) stycznia 2007 r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania H. K. z pobytu stałego w lokalu...
1   Następne >   +2   +5   +10   81