Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SAB/Lu 45/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-06

rozstrzygnięć dotyczących zawieszenia postępowania, ponadto w przypadku odmowy podjęcia zawieszonego postępowania na postanowienie stronie służy zażalenie. W związku...
, która to przeszkoda uzasadniała w jego ocenie zawieszenie postępowania, była konieczność zbadania w trybie nadzoru zgodności z prawem decyzji L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

III OSK 4997/21 - Postanowienie NSA z 2022-12-14

Ogólnoadministracyjnej wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego...
zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt II SAB/Wa 379/20...

I OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-11-25

możliwości zawieszenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Był on zobowiązany do ponownego rozpoznania wniosku stowarzyszenia z dnia 13 maja 2013 r...
postępowanie administracyjne. Dlatego też dopuszczalne było wydanie przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania. Co więcej przesłanką wniesienia skargi na bezczynność...

VIII SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego...
: [...]., Przedmiotem wydanego rozstrzygnięcia było zawieszenie postępowania, w sprawie odwołania z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

VIII SA/Wa 594/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego...
: [...]., Przedmiotem wydanego rozstrzygnięcia było zawieszenie postępowania w sprawie odwołania z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

II SA/Wa 972/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

z dnia[...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od Polskiej Fundacji Narodowej...
, że w toku rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej możliwe jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania...

II SA/Wa 572/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

Fundacji Narodowej z siedzibą w W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla...
jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy na decyzję PFN...

I OSK 1298/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

w W. z dnia [..] lipca 2018 r., nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14...
., nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego Stowarzyszenia., Wyrok ten zapadł w następującym stanie...

II SA/Wa 115/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku z dnia [...] września 2019 r. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
ustawy, co PFN kwestionuje i wobec tego zasadne jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Wa 793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

[...] sierpnia 2020 r. W skardze pokrótce opisał przebieg dotychczasowego postępowania w sprawie i wyjaśnił, że w jego ocenie zawieszenie postępowania w niniejszej...
zachodzą dwa kluczowe zagadnienia węzłowe: pierwsze - dokonania skutecznego zawieszenia postępowania wywołanego wnioskiem skarżącego z dnia 30 sierpnia 2019 r. (vide...
1   Następne >   +2   +5   +10   43