Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I OSK 3815/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić dopuszczenia W. B. do udziału w postępowaniu...
2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie [...], obręb [...], oznaczonej...

II SA/Łd 422/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-24

roku sprawy ze skargi R. J. i D. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: odmówić dopuszczenia S. M...
. małż. J. utrzymał w mocy postanowienie Starosty [...] Nr [...] z dnia [...], znak: [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu...

I OSK 2752/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] października 2016 r., nr [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez gminę postanawia: zawiesić postępowanie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej 'p.p.s.a.'), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy...

I OSK 678/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej 'p.p.s.a.'), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego...

I OSK 677/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

własności nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 października...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej 'p.p.s.a.'), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy...

I OSK 2132/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego...
związek tego rodzaju, iż wynik już toczącego się postępowania, będzie miał charakter prejudycjalny dla sprawy, która ma być zawieszona. Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...

I OSK 3411/15 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

o zawieszenie niniejszego postępowania z uwagi na to, że w dniu 7 maja 2014 r. PKP S.A. wniosła do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną, w której domaga się stwierdzenia...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej 'p.p.s.a.'), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego -postanawia- odmówić dopuszczenia do udziału w postepowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika...
sekretarz sądowy Filip Róg po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 18 lipca 2017 r. wniosku M. M. o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu...

II OZ 897/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

w przedmiotowej sprawie administracyjnej zostało uznane za prejudycjalne dla roszczeń cywilnoprawnych już w marcu 2016 r. poprzez zawieszenie postępowania na zasadzie art...
się postępowanie sądowoadministracyjne gdyż jego sprawa do rozstrzygnięcia wymaga ustalenia czy Wspólnota Mieszkaniowa dopuściła się naruszenia norm prawa budowlanego. Z zawieszenia...

I FPS 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Administracyjny w sprawie o sygn. akt I FSK 657/16., Stanowiska Wnioskodawcy nie mogła uzasadniać okoliczność zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie...
. Wyjaśnił przy tym, że Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie, w której jest on stroną (sprawa o sygn. akt II FSK 1152/16) zawiesił postępowanie do czasu udzielenia odpowiedzi...
1   Następne >   +2   6