Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

III SA/Gl 1403/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-26

o zawieszeniu postępowania sądowego w niniejszej sprawie z urzędu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r...
. Tym samym wniosek skarżącej jako przedwczesny uznać należy za niedopuszczalny., Należy ponadto zaznaczyć, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone...