Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Kr 756/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

.) po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007 r. na rozprawie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję...
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...]., Na rozprawie w dniu 29 października 2007 r. skarżąca złożyła pisemny wniosek o zawieszenie...

III SA/Kr 394/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-27

Celnej z dnia [...] o numerach: [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargi oddala Skarżący Syndyk...
sądowe, jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie...

I GZ 215/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
., Zaskarżonemu postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy...

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej - oddala skargę - Szef Służby...
. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] maja 2012 r., nr: [...] odmawiające zawieszenia postępowania...

III SA/Wr 502/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-17

postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia zezwolenia., W motywach rozstrzygnięcia podano...
od przedmiotowej decyzji, zaś w dniu [...] r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu udzielenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości...

I GZ 175/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy od wyniku innego toczącego...

I GZ 176/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy od wyniku innego toczącego...

I GSK 40/05 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Celnej w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 czerwca 2004 r...
Izby Celnej w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego., Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach...

I GSK 43/05 - Wyrok NSA z 2005-03-10

w Warszawie z dnia 10 lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 maja 2004 r...
Celnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2003 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego., Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach faktycznych...

I GSK 41/05 - Wyrok NSA z 2005-03-10

w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 maja 2004 r...
Celnej w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego., Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach faktycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100