Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Rz 24/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-06

z dnia [...] listopada 2005r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego - oddala skargę - Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) listopada 2005...
zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2002 roku., W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, że pismem...

I SA/Rz 25/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-11

z dnia [...] listopada 2005r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego - oddala skargę - Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) listopada 2005...
zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2003 roku., W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, że pismem...

III SA/Łd 786/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-07

z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania...
i odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i prawne., Decyzją z dnia...

I SA/Go 523/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-30

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora...
Izby Celnej z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lutego 2008r. nr [...] o zawieszeniu postępowania...

I GZ 215/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
., Zaskarżonemu postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy...

I SA/Sz 71/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-02

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie długu celnego oddala skargę Postanowieniem z dnia...
Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] r. o zawieszeniu postępowania w sprawie procedury tranzytu według zgłoszenia celnego nr [...] z dnia [...]r., utrzymał...

III SA/Lu 1691/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-07

. SA w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym...
) w sprawie odmowy zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek strony J.-F. Spółka Akcyjna z siedzibą w K., w sprawie umorzenia należności celnych w kwocie [...] zł...

I GZ 175/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy od wyniku innego toczącego...

I GZ 176/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r...
postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zawieszenie postępowania w sprawie, w której rozstrzygnięcie nie zależy od wyniku innego toczącego...

I GSK 40/05 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Celnej w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 czerwca 2004 r...
Izby Celnej w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania celnego., Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100