Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę. Komendant Główny Policji postanowieniem...
Komendanta [...] Policji z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Organ rozpatrując...

II SA/Wa 2102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską 1...
Policji w O. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenie na broń palną myśliwską, wystąpił jednocześnie z wnioskiem o zawieszenie postępowania...

II OSK 826/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: 1...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Wyrok powyższy zapadł w następującym stanie...

II SA/Wa 213/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Postanowieniem z [...] grudnia 2009 r. Komendant Główny Policji, na podstawie art. 138 § 1 pkt...
w [...] z [...] września 2009 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia A. M. (dalej jako skarżący) pozwolenia na broń palną myśliwską do celów...

II SA/Wa 1621/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

[...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską 1. stwierdza nieważność zaskarżonego...
zawieszenia postępowania w przedmiocie cofnięcia J. K. pozwolenia na broń palną myśliwską., Do wydania powyższych postanowień doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II OSK 760/10 - Wyrok NSA z 2011-04-29

z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę kasacyjną...
[...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

VI SA/Wa 1587/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę Postanowieniem Komendanta Policji z dnia [...] lutego...
się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw. Pomimo tego organ podjął decyzję o podjęciu zawieszonego postępowania, Samo zawieszenie postępowania na podstawie art...

II SA/Wa 1673/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

(dalej: 'KSP', 'organ pierwszej instancji') z [...] maja 2020 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń...
instancji o zawieszenie tego postępowania do czasu ustąpienia na terenie Warszawy koronawirusa, ponieważ - jako osoba, która przebyła trzy zawały serca oraz w wieku...

II SA/Wa 1517/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

(dalej: 'KSP', 'organ pierwszej instancji') z [...] maja 2020 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń...
pierwszej instancji o zawieszenie tego postępowania do czasu ustąpienia na terenie Warszawy koronawirusa, ponieważ - jako osoba, która przebyła trzy zawały serca...

II SA/Wa 1419/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

Policji z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, gazową, myśliwską i sportową...
[...] kwietnia 2012 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, gazową, myśliwską i sportową, utrzymał w mocy zaskarżone...
1   Następne >   +2   +5   +10   43