Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

III SA/Kr 354/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-04-26

lekarzy (zagadnieniem wstępnym) niezbędną do wydania decyzji uprawniającej do świadczeń i nie jest aktem administracyjnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

IV SA/Wr 275/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku odmowy wypłacenia przewidzianego odrębnymi przepisami świadczenia. Podstawą prawną do orzekania...
dla właściwości sądów powszechnych, nawet w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jest niedopuszczalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym...

IV SA/Wr 418/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-17

- nie może być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Sąd Najwyższy nadał mu charakter zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku...
w sprawach zastrzeżonych dla właściwości sądów powszechnych, nawet w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jest niedopuszczalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie...

IV SA/Wr 73/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

- nie może być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Sąd Najwyższy nadał mu charakter zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku odmowy...
do jurysdykcji sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, to rozstrzyganie o pewnych - nawet wstępnych kwestiach- przez sąd administracyjny, może być uznane za pośrednie wkraczanie...

IV SA/Wr 642/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-19

tę kwestię w kontekście ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową jako przesłanki (zagadnienia wstępnego) dla rozstrzygnięcia kwestii przyznania określonego świadczenia...

SA/Bd 2570/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

nie może być poddane kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy...

II SA/Gd 446/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-02-19

lub nieistnienia związku choroby ze służbą wojskową, nie może być poddane kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość...

III SA/Kr 467/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

w przedmiocie związku chorób ze służbą wojskową jest wypowiedzią zespołu lekarzy (zagadnieniem wstępnym) niezbędną do wydania decyzji uprawniającej do świadczeń...

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

tych spraw stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy zdolności skarżącego do odbycia służby wojskowej., Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego postanowieniem...

II SA/Bd 832/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-20

, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy wypłacenia świadczeń przewidzianych...
1   Następne >   +2   5