Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Go 950/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-15

choć nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych przewidzianych w art. 7 u.o.z., to jednak stanowi de facto pewnego rodzaju wstępną fazę ochrony., Przede wszystkim...
, iż działanie organu polegające na podjęciu zaskarżonej czynności miało w tych okolicznościach na celu otoczenie taką choćby wstępną ochroną zabytku jakim...