Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

, uznając, że w niniejszej sprawie brak jest związku przyczynowego pomiędzy zagadnieniem wstępnym w rozumieniu strony, jakim była skarga na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu...

I OSK 2397/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

pomiędzy zagadnieniem wstępnym w rozumieniu strony, jakim była skarga na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji o zwrocie pomocy finansowej...

I OSK 1972/16 - Wyrok NSA z 2018-07-17

w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym i radcowskim. Natomiast w dacie orzekania przez organy art. 34 ust. 3 u.r.p. stanowił, że pracownikowi przysługuje prawo...
przepis przejściowy art. 31 z.u.r.z., stanowi że pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym...

II SA/Wa 1098/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

zbadanie w postępowaniu wstępnym czy odwołanie zostało wniesione przez stronę postępowania w terminie oraz czy spełnia wymogi formalne warunkujące skuteczne jego wniesienie...
lub z zakresu zaopatrzenia emerytalnego., Orzeczenia z tej drugiej grupy mają wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego, jako jednej z przesłanek ustalenia prawa do określonych...

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

ich do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo zwolnienia z zawodowej służby wojskowej'., Warunkiem wstępnym do zwolnienia ppłk K. ze stanowiska służbowego w SKW było wydanie...
istotne są trzy zagadnienia: 1) kwalifikacje zawodowe żołnierza; 2) zakres obowiązków; 3) sposób wywiązywania się z obowiązków (§ 18a ust. 2 rozporządzenia). Kwestia...