Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 594/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

się ze służby w ABW jest przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany...
administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W rozpatrywanej sprawie zagadnieniem wstępnym dla postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego z dnia...

II SA 4134/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-07

tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę. Poprzez termin 'zagadnienie wstępne' objęte wymienionym przepisem rozumie się problem prawny o charakterze materialnym...
Administracyjnego na decyzję Szefa ABW w sprawie wypowiedzenia skarżącemu stosunku służbowego. Uznał bowiem, że od rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia wstępnego zależy...

VI SA/Wa 1908/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-05

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Istnienia zaś takiego związku nie wykazano w zaskarżonym postanowieniu, jak i postanowieniu wydanym w I instancji., W tym stanie...
Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wykazał również istnienia zagadnienia wstępnego, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., które uzasadniałoby zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

choroby ze służbą, poddane są kontroli sądów powszechnych jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń uwarunkowanych owymi...
zagadnieniami wstępnymi. Za takim rozwiązaniem przemawia to, by sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego były w całości poddane specjalnemu orzecznictwu do spraw pracy...

II SA/Wa 348/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-20

jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń uwarunkowanych owymi zagadnieniami wstępnymi. Za takim rozwiązaniem przemawia to, by sprawy...
podlegających Szefowi ABW w tej części, w której dotyczą zagadnienia samego inwalidztwa, a także związku choroby ze służbą poddane są kontroli sądów powszechnych...

II SA/Wa 822/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-26

, rozstrzygnięcia tych komisji stanowią zagadnienia wstępne, stanowiące podstawę do wydania konkretnych decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
) 'orzeczenie komisji lekarskiej stanowi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego', które jest podstawą do wydania właściwej, przepisanej prawem decyzji. Dopiero na etapie...

II SA/Wa 698/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

, jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń odszkodowawczych, rentowych lub zaopatrzenia emerytalnego., Przedmiot skargi S. I. (ustalenie...
.)., Orzeczenia komisji lekarskich ABW można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby, to jest zagadnień ustalania stanu zdrowia...

II SA/Wa 770/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-20

inwalidztwa, a także związku choroby ze służbą poddane są kontroli sądów powszechnych jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń...
uwarunkowanych owymi zagadnieniami wstępnymi. Za takim rozwiązaniem przemawia to, by sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego były w całości poddane specjalnemu orzecznictwu...

II SA/Wa 2015/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-20

ze służbą, poddane są kontroli sądów powszechnych, jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń uwarunkowanych owymi zagadnieniami wstępnymi...
Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji., Przechodząc do analizy zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej zagadnienia samego inwalidztwa oraz związku tego inwalidztwa...

II SA/Wa 585/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-22

są kontroli sądów powszechnych, jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń uwarunkowanych owymi zagadnieniami wstępnymi. Za takim...
ze zm.), należało orzec jak w sentencji wyroku., Przechodząc do analizy zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej zagadnienia samego inwalidztwa oraz związku...
1   Następne >   3