Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 653/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-14

niezależnie od siebie działające sądy w dwóch odrębnych sprawach pozytywnie oceniły Jego zaangażowanie. Tym samym zagadnienie wstępne, czy naruszył dobra osobiste innych...
. uchwały powinno nastąpić zdaniem odwołującego, także na podstawie art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a., bo zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte inaczej niż to uczynił organ., J...

VI SA/Wa 1108/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-29

., Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' w judykaturze i doktrynie rozumie się sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...
przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Treścią zagadnienia wstępnego jest wypowiedź co do uprawnienia...

VI SA/Wa 769/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-18

2006 r. zawiesił prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, jest po wstępnych rozmowach z kancelariami w sprawie ewentualnej pracy zawodowej oraz ma możliwość...
jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ., W tym stanie rzeczy wskazane wyżej uchybienia...

VI SA/Wa 1843/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

szkoleniowych., Skarżący zauważył, że regulamin odbywania aplikacji przewiduje mechanizm wstępnej oceny przez Radę istnienia podstaw do wszczęcia postępowania...
pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, a taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń...