Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Łd 882/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik...
zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie...

II SA/Łd 884/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik postępowania...
wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu...

II SA/Łd 1050/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie...
. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...

II SA/Łd 886/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie...
. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...

II SA/Łd 982/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-04

w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii., Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku...

II SA/Łd 833/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, wpływa na wynik postępowania...
pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest utożsamiane z przeszkodą powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...

II OZ 954/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

2008, s. 206)., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie...
tej istotnej kwestii (tak w wyroku NSA z 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II OSK 2465/14, dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Przez zagadnienie wstępne (kwestię...

I SA 2768/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-01

1427-1430/03 i IV SA 2414-2417/03 będzie miało walor rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu powołanego wyżej przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego., Z uwagi...

II SA/Sz 605/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-31

. (sygn. akt II GSK 2189/13), zgodnie z którym przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku...

I SA/Kr 1853/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-09

samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub wyłoniło się w toku postępowania sądowego. Tylko wówczas zawieszenie postępowania może okazać...
1   Następne >   +2   +5   +10   26