Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Wa 2244/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przypomnieć w tym miejscu należy, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże...
się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne to zagadnienie...

II SA/Wa 1119/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

wstępne' w rozumieniu ww. przepisu oznacza takie zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy...

I OSK 2522/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

administracyjnej w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku, a opisanym zagadnieniem wstępnym. Wobec zatem łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich trzech przesłanek obligujących...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd i zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, Sąd meriti uznał, że zaskarżone postanowienie prawa nie narusza...

I SAB/Kr 12/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-03

sprawie 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ dodał, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
administracyjny. Organ stwierdził, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest rozpatrzenie przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odwołania M. B. od decyzji o wysokości...

II SA/Wa 1170/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Termin 'zagadnienie wstępne' oznacza takie zagadnienie...
lub sytuacja, która wymaga jego zawieszenia., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne...

II SA/Wa 986/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Termin 'zagadnienie wstępne' oznacza takie zagadnienie...
wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Stąd, przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku...

II SA/Wa 1720/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

postępowania, czy nie powstało zdarzenie lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym., Wobec łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich trzech...

II SA/Wa 2172/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-27

też ma obowiązek badać w trakcie postępowania, czy nie powstało zdarzenie lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu...
pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym., Wobec łącznego wystąpienia w sprawie...

II SA/Wa 845/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie...
administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym dotyczącym ustalenia okresu ubezpieczenia ojca skarżącego na terenie...

II SA/Wa 472/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-15

zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie...
sprawy administracyjnej w przedmiocie wydania świadczenia w drodze wyjątku, a zagadnieniem wstępnym., Wobec łącznego wystąpienia w sprawie wszystkich trzech przesłanek...
1   Następne >   +2   +5   +10   17