Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

przed nim zawisłych bez nieuzasadnionej zwłoki., Jak przedstawiono wcześniej Sąd po wpłynięciu skargi podjął bez zwłoki wstępne czynności, a nieznaczne przedłużenie ich w czasie wynikało...
, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron...

II OPP 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania., W rozpoznawanej sprawie wstępne...

I OPP 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

należy, iż skarga wpłynęła do Sądu w dniu 5 kwietnia 2004 r. i po terminowym oraz prawidłowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych (m.in. rozstrzygnięciu o wniosku...
faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony...

I OPP 142/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwoty 10.000 zł oraz przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżący zarzucił Sądowi nieprawidłowości przy wstępnym badaniu...
, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania., Ustawa nie określa wprost jaki okres...

I OPP 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

. Przedmiot sprawy przesądza zatem o tym, iż winna ona być rozpoznana w możliwie najszybszym terminie. Tymczasem niniejsza sprawa, mimo iż wszystkie czynności wstępne niezbędne...
, rozstrzygniętych w niej zagadnień (art. 2 ust. 2 ustawy)., Z uwagi na powyższe oraz na okoliczności rozpoznawanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza...

I OPP 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

wstępne niezbędne do jej rozpoznawania zostały już przez sąd podjęte (tj. przesłano skarżącemu odpis odpowiedzi organu na skargę, a sprawa jest zwolniona z kosztów...
oraz znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień (art. 2 ust. 2 ustawy)., Z uwagi na powyższe oraz na okoliczności rozpoznawanej sprawy...

I OPP 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

bowiem i terminowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zgodnie z kolejnością wpływu...
charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron...

I OPP 125/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

rozpoznaniem. Dla rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym konieczne jest jednak złożenie przez strony stosownego wniosku (pkt 2 powołanego art. 119)., Jak ustalono we wstępnej...
, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania., Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania...

I OPP 126/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

jest jednak złożenie przez strony stosownego wniosku (pkt 2 powołanego art. 119)., Jak ustalono we wstępnej części uzasadnienia w postępowaniu, którego dotyczy rozpoznawana skarga...
, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności...