Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 301/17 - Wyrok NSA z 2017-03-30

naprawczych w celu wyeliminowania błędów SDIP, zamiaru działania skarżącego oraz faktu, że w początkowym okresie działania SDIP funkcjonował we wstępnej, testowej fazie...
, że wobec niestwierdzenia z urzędu nieważności postępowania (art. 183 § 2 p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny ogranicza swoje rozważania do oceny zagadnienia...