Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GSK 267/05 - Wyrok NSA z 2005-11-10

2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a. z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy. Brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego nie jest zagadnieniem wstępnym...

II GSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

swoje postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a., z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie...
nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 1130/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-04

postępowania z urzędu., W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku...
na to, oczekiwanie na jakąkolwiek przewidywaną zmianę stanu prawnego w zakresie dotyczącym rozpoznawanej sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, gdyż przy wydawaniu...

VI SA/Wa 1171/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

., W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku postępowania...
na jakąkolwiek przewidywaną zmianę stanu prawnego w zakresie dotyczącym rozpoznawanej sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, gdyż przy wydawaniu określonego aktu prawnego...

VI SA/Wa 1172/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

, iż z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku postępowania administracyjnego, poprzedza rozpatrzenie sprawy...
stanu prawnego w zakresie dotyczącym rozpoznawanej sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, gdyż przy wydawaniu określonego aktu prawnego (ustawy, rozporządzenia), nie dochodzi...

VI SA/Wa 1173/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

., W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku postępowania administracyjnego...
na jakąkolwiek przewidywaną zmianę stanu prawnego w zakresie dotyczącym rozpoznawanej sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, gdyż przy wydawaniu określonego aktu prawnego...

VI SA/Wa 71/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

. 4 i w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, stanowi zagadnienie wstępne z art. 97 § l pkt 4 k.p.a., od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy...
administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, (3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W niniejszej...

VI SA/Wa 1178/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-19

odroczenia z urzędu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., ponieważ w jej ocenie brak rozporządzenia wykonawczego do art. 88 ust. 4 stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku...

II GSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4 k.p.a....
postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości...

II GSK 80/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4 k.p.a. są kwestie (zagadnienia) prawne, które ujawniły się w toku postępowania...
pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   27