Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II SAB/Wa 62/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

wnioskowano jest materiałem wewnętrznym, powstałym w NBP, w ramach wstępnych przygotowań do jednego z zadań audytowych i zawiera wybiórczą, a w związku z tym niekompletną...
dysponował departament na wstępnym etapie przygotowań, która wymagała uzupełnienia i dalszej weryfikacji, integralną częścią notatki jest wykaz brakujących materiałów...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

lokalu, złożenie oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2 u.p.d. - o czym była już mowa w części wstępnej niniejszych rozważań., Za nietrafny Sąd uznał zarzut sformułowany...
z wykonywaniem działalności kantorowej - kasjera B. T., która nie posiadała świadectwa ukończenia kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane...