Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

, że rozstrzygnięcie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] listopada 2002 r. stanowi zagadnienie wstępne...

I OPP 13/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-23

wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekiwała na wyznaczenie terminu rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu., Raz jeszcze zaznaczyć należy, że sprawy wpływające...
faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła...

I OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-19

prezentaty). Po prawidłowym i terminowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekiwała na wyznaczenie terminu rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu...
postępowanie w sprawie do czasu wydania orzeczenia w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą akt II OPS 3/19 uznając, że rozstrzygnięcie zawartego tam zagadnienia prawnego...

I OPP 13/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-23

27 sierpnia 2020 r. Po prawidłowym i terminowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu...
, znaczenie dla strony, która wniosła skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość...

II OPS 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

uwarunkowaniach ma charakter sui generis 'rozstrzygnięcia wstępnego' względem ewentualnego przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia, pełni względem niego...
rozbieżnościami w orzecznictwie, wniosek z dnia 18 czerwca 2014 r. o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego:, Czy przesłanki niezbędności i celowości...

III OPP 51/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-19

ze skargą kasacyjną Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Po prawidłowym i terminowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy...
, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron...

I OPP 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

bowiem i terminowym wykonaniu wstępnych czynności sądowych, sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zgodnie z kolejnością wpływu...
charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron...

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej zagadnienia prawnego przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L z 2015 r. Nr 241, s. 1)., Dostrzeżone rozbieżności wystąpiły w obszarze następujących dwóch zagadnień. Po pierwsze, czy urządzający...