Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

SA/Sz 548/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-23

rozstrzygnie zagadnienie wstępne istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie wznowionej., W odpowiedzi na skargę Prezes GUC wniósł o tej oddalenie podtrzymując dotychczasowe...

III SA/Po 1119/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-04-17

, przez nie dołożenie należytej staranności by wyjaśnić stan faktyczny sprawy i brak współpracy z organami ścigania w celu należytego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i ustalenia...
ustalenie sprawców rozboju, nie stanowi w niniejszym postępowaniu celnym zagadnienia wstępnego,, - art. 172 i 177 oraz art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art...

I SA/Po 1267/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-01

podatkowej - poprzez uznanie, że postępowanie karne dotyczące kradzieży nie stanowiło w niniejszej sprawie zagadnienia wstępnego uzasadniającego jej zawieszenie. Według skarżącej...
wstępne uzasadniające zawieszenie niniejszej sprawy, Sąd podzielił stanowisko organów celnych, według których nie było takiej potrzeby. Zgodnie bowiem z art. 273 Kodeksu...

GSK 636/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

i wydanie decyzji przez organ celny było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 2) naruszenie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji...

GSK 1185/04 - Wyrok NSA z 2005-02-03

, że przepisy zawarte w części A ust. 5 pkt 1 postanowień wstępnych do Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie...
A Postanowień wstępnych do Taryfy Celnej stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia (Dz. U. z 1997 r., Nr 158, poz. 1047) poprzez błędne zastosowanie autonomicznej stawki celnej...

GSK 1139/04 - Wyrok NSA z 2005-02-03

., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalając skargę A. G. podkreślił, że przepisy zawarte w części A ust. 5 pkt 1 postanowień wstępnych do Taryfy celnej, stanowiącej...
Taryfy celnej, ust. 2, 6 części A Postanowień wstępnych do Taryfy Celnej stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia (Dz. U. z 1997r., Nr 158, poz. 1047) poprzez błędne...

GSK 58/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

Postanowień wstępnych Taryfy celnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 1036)., Po rozpatrzenia odwołań importera, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzje organu I instancji...
o zastosowanie obniżonej stawki celnej do sprowadzonego z zagranicy towaru . Zgodnie z postanowieniami art. 13 § 3 pkt 4 Kodeksu celnego oraz części A Postanowień Wstępnych...

I GSK 46/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

A ust. 5 pkt 1 postanowień wstępnych do Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy...
świadectwa pochodzenia spełniającego warunki określone w § 13 Rozporządzenia,,  wadliwą wykładnię ust. 10 części 'A' Postanowień wstępnych Taryfy celnej stanowiącej załącznik...

I SA/Wr 1746/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej oraz ust.2 i ust.5 części 'A' Postanowień wstępnych do Taryfy celnej /Dz. U. z 2000 r...
. Stosownie do ust. 5 części A /stawki celne/ Postanowień wstępnych Taryfy celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady, Sygn. akt 3I SA/Wr 1746/02, 2, Ministrów...

GSK 1140/04 - Wyrok NSA z 2005-02-03

A Postanowień wstępnych do Taryfy Celnej, stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia (Dz. U. z 1998r. Nr 158, poz. 1036) poprzez błędne zastosowanie autonomicznej stawki...
towaru. Zgodnie z postanowieniami art. 13 § 3 pkt 4 Kodeksu celnego oraz części A Postanowień Wstępnych Taryfy celnej, stawki celne obniżone określone są w umowach...
1   Następne >   3