Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015, poz.1110) wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wobec tego przesądził, że rozpatrzenie przez Sąd powszechny odwołania skarżącej od decyzji...