Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw...
prowadzone wobec strony w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego...

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

wstępnego'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych...
postępowanie prowadzone wobec strony w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw silnikowych (oleju napędowego...
w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ...

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych...

I SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw silnikowych (oleju napędowego i benzyny...
zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ podniósł...

I SAB/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw...
prowadzone wobec strony w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego...

I SAB/Op 11/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw...
prowadzone wobec strony w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego...

I SAB/Op 12/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych...

I SAB/Op 18/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

podniósł, że 'istotnym zagadnieniem wstępnym w prowadzonej sprawie jest ustalenie, czy akcyza od nabywanych i posiadanych przez podatnika paliw silnikowych (oleju napędowego...
w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za kontrolowany okres rozliczeniowy 'do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego'., W uzasadnieniu organ...
1   Następne >   2