Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SA/Ol 675/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-14

Rejonowej, co stanowi zagadnienie wstępne;, - art. 36 k.p.a. poprzez niezawiadomienie spółki przez organ o rozstrzygnięciu sprawy w terminie późniejszym., W konsekwencji...
uznanie, że rozstrzygnięcie odpowiedzialności karnej za kradzież tarczek nie stanowi zagadnienia wstępnego i w konsekwencji zaniechanie przez organ zawieszenia...

I OSK 1921/06 - Wyrok NSA z 2008-01-03

postępowania komunalizacyjnego jest niewątpliwie w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zagadnieniem wstępnym dla postępowania uwłaszczeniowego. Wobec tego, wojewoda, który ustalał...

I OSK 432/07 - Wyrok NSA z 2008-03-14

Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji organ bada przede wszystkim kwestię wstępną, jaką stanowi zagadnienie...
[...] '[...]' w W.. Inaczej zagadnienie to ujmując, czy wskazane podmioty miały przymioty i status strony w tym postępowaniu., Zdaniem Sądu I instancji bezspornie skarżący nie legitymował...

VII SA/Wa 2541/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

zostać ustalone przez organ na wstępnym etapie badania żądania. W konsekwencji oznacza to, że po pierwsze, organ badając na wstępnym etapie żądanie nie może prowadzić...
r. Wskazana wyżej nowelizacja k.p.a. pozwala na wyraźniejsze niż dotychczas, rozróżnienie wstępnego etapu postępowania administracyjnego - jego wszczęcia, od etapu...

I OSK 257/07 - Wyrok NSA z 2008-07-11

wywłaszczenia. Wobec nieprawidłowego dokonania czynności wstępnych uznano, że również wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego naruszał przepis art. 17 ust. 3 pkt 2...
dokonania czynności wstępnych wywłaszczenia. W ocenie Sądu wydane decyzje oparte zostały o niepełny materiał dowodowy, na co wskazał sam Minister Infrastruktury w swojej...

VII SA/Wa 2580/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

nie wymagało to przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ mógł to uczynić na etapie wstępnym, bez uruchamiania postępowania administracyjnego. Uznając, że wnioskodawca...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011). Na gruncie przepisów k.p.a. wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny...

VII SA/Wa 2581/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

nie wymagało to przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ mógł to uczynić na etapie wstępnym, bez uruchamiania postępowania administracyjnego. Uznając, że wnioskodawca...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011). Na gruncie przepisów k.p.a. wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny...

VII SA/Wa 2604/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

decyzją). O ile nie wymagało to przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ mógł to uczynić na etapie wstępnym, bez uruchamiania postępowania administracyjnego...
, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011). Na gruncie przepisów k.p.a. wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny...

VII SA/Wa 2602/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

zakończonym kwestionowaną obecnie decyzją). O ile nie wymagało to przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ mógł to uczynić na etapie wstępnym, bez uruchamiania...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011). Na gruncie przepisów k.p.a. wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny, czy podmiot...

VII SA/Wa 2603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

zwykłym zakończonym kwestionowaną obecnie decyzją). O ile nie wymagało to przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ mógł to uczynić na etapie wstępnym...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011). Na gruncie przepisów k.p.a. wszczęcie postępowania administracyjnego jest uzależnione od wstępnej oceny, czy podmiot...
1   Następne >   3