Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA 1776/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-09

istotne zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie jest konieczne dla rozpatrzenia odwołania od decyzji Konsula Generalnego RP w T. z dnia [...] listopada 2002 r...
stwierdzić należy, że skarga zasługuje na uwzględnienie., Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania...

II OSK 1346/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-28

instancji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wstępne dotyczące dokonania wykładni art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego w zakresie objęcia...
) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka'., 2. Stan faktyczny sprawy, 2.1. Postępowanie...

II SA/Wa 377/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

nieprawidłowościach zadanie wstępnej kontroli legalności działania organów państwa przechodzi, na społeczeństwo obywatelskie, którego podstawowym narzędziem jest procedura dostępu...
, jako narzędzia wstępnej kontroli społecznej, służącego poprawie działania organów państwa, ponieważ narzędzia takie posiadają podmioty, instytucje, których działaniom kontrolnym...