Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym -przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź nieistnienia...
zagadnienia prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie...

I OSK 156/09 - Wyrok NSA z 2009-11-12

z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd...
w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wskazał, że 'zagadnienie wstępne' to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

I OSK 67/16 - Wyrok NSA z 2016-04-15

, że nie może kontynuować postępowania administracyjnego, gdyż nie jest w stanie ustalić kręgu spadkobierców po współwłaścicielu mienia W. S. Zagadnieniem wstępnym w sprawie...
jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...

I SA/Wa 498/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-12

Miasta K. o zwrot wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym- przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź...
prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie jest już zawieszone...

I SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

prejudycjalnego Prezydent Miasta K. jednoznacznie poinformował Ministra Skarbu Państwa w piśmie z dnia 12 września 2007 r.) - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu...
nie został zrealizowany, a na wywłaszczonych nieruchomościach prowadzona jest budowa osiedla mieszkaniowego., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym...

I OSK 254/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła J. P., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym, ustalenie przez sąd...
, że w niniejszej sprawie nie występowało zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ administracji;, c) art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., w zw. z art. 1...

I SA/Wa 503/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-02

- stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd Apelacyjny w powyższym wyroku nie zakwestionował prawnej...
to nie jest wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 1 kpa., Zdaniem Sądu stanowisko organu jest prawidłowe., Wskazać trzeba, że przez 'zagadnienie wstępne...

I OSK 425/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

nieruchomości zagadnieniem wstępnym jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego - zgodności z prawem umowy z [...] września 1998 r. Rep...
, czy jest to zagadnienie wstępne, stanowiące przesłankę zawieszenia postępowania., Sąd podkreślił, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie ma samodzielnego bytu prawnego. Może dotyczyć...

I SA/Wa 504/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

zagadnieniem wstępnym jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego - zgodności z prawem umowy z [...], którą Minister Skarbu Państwa...
. P. czynność Ministra Skarbu Państwa powinna być uznana za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa., W odpowiedzi na skargę Minister Skarbu Państwa wniósł...

I SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

po współwłaścicielu mienia W. S.. Zagadnieniem wstępnym w sprawie jest ustalenie przez właściwy organ (Sąd lub Prokuraturę), które z przedłożonych postanowień spadkowych...
jego uchylenie. W jej ocenie zagadnieniem wstępnym - w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. - mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które ujawniły się w toku...
1   Następne >   +2   +5   10