Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Kultury X
  • Symbol

I SA 1570/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-23

Zabytków w P. zezwolił na wykonanie robót wstępnych zabezpieczających przy obiekcie zabytkowym położonym w S.., Decyzją z dnia [...] kwietnia 1996 roku numer [...] Kierownik...
Urzędu Rejonowego w W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie wstępnych robót zabezpieczających konstrukcji dachu nad główną bryłą budynku...