Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II SA/Wa 1688/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-17

pomimo wystąpienia w sprawie zagadnienia wstępnego., W przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany...
art. 97 § 1 pkt 4 kpa poprzez prowadzenie postępowania pomimo wystąpienia w sprawie nierozstrzygniętego przez Sąd zagadnienia wstępnego mającego zasadnicze znaczenie...

IV SA/Wa 30/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-11

'., W ocenie organu rozstrzygającego w niniejszej sprawie wyrok sądu powszechnego w powołanej już sprawie stanowi zagadnienie wstępne we wznowionym postępowaniu...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd'., Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela uwagi sformułowane już w orzecznictwie na tle...

VI SA/Wa 1072/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-22

., Stanowisko Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zwrotu opłaty stanowi w tym wypadku zagadnienie wstępne w stosunku do wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji...
zagadnienia wstępnego od rozstrzygnięcia którego uzależnione byłoby rozpatrzenie przez Ministra Gospodarki i Pracy wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji zwiększających...

II OW 168/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegu, wszczętej i niezakończonej...

II OW 170/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

brzegu rzeki D. w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku...

II OW 167/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie...
rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie...

II OW 169/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegi, wszczętej i niezakończonej...

II SA/Wa 2585/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

II GSK 1750/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

i wydanie decyzji nie zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, w niniejszej sprawie, bowiem skarżący sam zawiadomił organ...

IV SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

przejęciu na własność Państwa. Wnioski te rozpoczynały jedynie postępowanie wstępne, mające charakter wewnętrzny. Natomiast datą wszczęcia właściwego postępowania...
r., Zdaniem Ministra poruszone wyżej zagadnienia dotyczące daty wszczęcia postępowania nacjonalizacyjnego, w żadnym wypadku nie stanowią polemiki z prawomocnym wyrokiem...