Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

I GSK 1404/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, co winno skutkować chyleniem skarżonej decyzji w trybie art. 145 § 1 pkt 1...