Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

VI SA/Wa 922/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

-Promocji. Zagadnienie zgodności z prawem E-Promocji należy traktować - zdaniem skarżącej jako zagadnienie wstępne. Nie jest wystarczające samo stwierdzenie naruszenia...
'zagadnienie wstępne' oraz nieprawidłowe uznanie, że rozstrzygnięcie o charakterze prawnym programu lojalnościowego E-, Promocja w postępowaniach wszczętych w maju 2011 r...

VI SA/Wa 921/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

skarżącej jako zagadnienie wstępne. Nie jest wystarczające samo stwierdzenie naruszenia prawa. Do oceny zasadności cofnięcia zezwolenia w trybie art. 59 u.g.h. niezbędne...
interpretację pojęcia 'zagadnienie wstępne' oraz nieprawidłowe uznanie, że rozstrzygnięcie o charakterze prawnym programu lojalnościowego E- Promocja w postępowaniach wszczętych...

VI SA/Wa 821/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

zagadnienia wstępnego w toku prowadzonego postępowania odwoławczego przed Dyrektorem Izby Celnej, podczas gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji Dyrektora Izby Celnej...
w W. nie jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra Finansów;, 2) naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 11 u.g.h. poprzez jego błędną interpretację...

VI SA/Wa 924/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

z prawem mechanizmu funkcjonowania E . Zagadnienie zgodności z prawem E. należy traktować - zdaniem Spółki jako zagadnienie wstępne. Zdaniem Spółki nie jest wystarczające samo...
przez nieprawidłową interpretację pojęcia 'zagadnienie wstępne' oraz nieprawidłowe uznanie, że rozstrzygnięcie o charakterze prawnym programu lojalnościowego E. w postępowaniach...

VI SA/Wa 923/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

czyli zgodności z prawem mechanizmu funkcjonowania E. Zagadnienie zgodności z prawem E. należy traktować - zdaniem Spółki jako zagadnienie wstępne. Zdaniem Spółki...
z artykułem 121 Ordynacji podatkowej przez nieprawidłową interpretację pojęcia 'zagadnienie wstępne' oraz nieprawidłowe uznanie, że rozstrzygnięcie o charakterze prawnym...

VIII SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

do innego organu administracji lub sądu, zagadnienie wstępne wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia tzn. przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz istnieje zależność...
, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Jeśli związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania, a zagadnieniem wstępnym nie występuje...

VIII SA/Wa 594/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

administracji lub sądu, zagadnienie wstępne wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia tzn. przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz istnieje zależność między uprzednim...
rozstrzygnięciem, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Jeśli związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania, a zagadnieniem wstępnym...

III SA 3116/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-19

jest zagadnieniem wstępnym. Ponadto skarżący argumentował, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 203 § 1 Ordynacji podatkowej, z uwagi na fakt, iż Izba...
- bezpośredni wpływ na prowadzone postępowanie,, a tym samym wniesioną rewizję należało traktować jako zagadnienie wstępne, tym bardziej, że stan faktyczny i prawny...

VI SA/Wa 925/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-07

czyli zgodności z prawem mechanizmu funkcjonowania E-Promocji. Zagadnienie zgodności z prawem E-Promocji należy traktować - zdaniem Spółki - jako zagadnienie wstępne. Skarżąca...
'zagadnienie wstępne' oraz nieprawidłowe uznanie, że rozstrzygnięcie o charakterze prawnym programu lojalnościowego E-Promocja w postępowaniach wszczętych w maju 2011 r...

VIII SA/Wa 697/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego...
sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100