Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

VI SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

k.p.a. polegające na przyjęciu, że w niniejszej sprawie występuje zagadnienie wstępne z zakresu prawa cywilnego dotyczące ustalenia istnienia umowy przyrzeczenia dzierżawy...
przez przedsiębiorstwo przyrzeczenie ustanowienia prawa do nieruchomości w postaci umowy pojawia się zagadnienie wstępne. Od jego bowiem uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie...

IV SA/Wa 1907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] uznał, iż rozpatrzenie odwołania od decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia wodnoprawnego stanowi zagadnienie wstępne...
Przy tym zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia, zdaniem organu, zależało rozpoznanie odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia...

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia tej sprawy;, b) art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej poprzez błędne przyjęcie, że wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości...
do spornej działki. Z tego powodu uznał on zagadnienie potencjalnego zasiedzenia za zagadnienie wstępne rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny - a to uzasadniało zawieszenie...

IV SA/Wa 2045/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

, że w/w rozstrzygnięcia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] są zagadnieniami wstępnymi, których rozpatrzenie będzie miało wpływ na zakończenie postępowania...
Nadzoru Budowlanego w [...] od 2009 r. nie można uznać, za zagadnienie wstępne. Strona podkreśliła, że żadna z działek, co do których toczą się postępowania w sprawie samowoli...

IV SA/Wa 239/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-16

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...
. Zagadnieniem wstępnym - w ocenie Ministra - może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie...

IV SA/Wa 1135/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

występuje zagadnienie wstępne, a w konsekwencji konieczność obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Strona podniosła, że w jej przeświadczeniu w niniejszym...
postępowaniu nie występuje żadne zagadnienie wstępne, a zależność, o której mowa w przepisie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wyrażać się musi w istnieniu takiego związku przyczynowego...

IV SA/Wa 53/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W ocenie Sądu, w sprawie niniejszej, wbrew zarzutom skargi, występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4...

VI SA/Wa 1095/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

prawa regulujących stwierdzenie nadpłaty, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., lecz co najwyżej może stanowić podstawę do wznowienia...
w sprawie stwierdzenia nadpłaty, tyle że rozstrzygnięcia te nie stanowią niezbędnych przesłanek podjęcia decyzji nadpłatowej, gdyż nie są one zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Wa 1705/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

zagadnienia wstępnego przez inny organ albo sąd i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W ocenie Ministra okoliczność, iż w dniu 8 sierpnia 2011 r...
przestrzennym poprzez błędne przyjęcie, iż powstało zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie przez inny organ lub sąd jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy i wydania...

II GSK 5281/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zagadnienie wstępne, w myśl art. 97 § 1 pkt 4 kpa, wiąże się z wystąpieniem...
przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17