Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II GOK 18/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

. 11d ust. 4 i 5 oraz art. 11a ust. 2 ustawy o KRS do czasu rozstrzygnięcia kwestii wstępnej po udzieleniu przez TSUE odpowiedzi na powyższe pytanie prejudycjalne...
stanowiska sędziowskiego, będącego w toku lub mogącego toczyć się dopiero w przyszłości?, 2) zwrócenie się do TSUE o zastosowanie dla rozpoznania powyższego zagadnienia...