Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (ewentualny wyrok w sprawie byłego prezesa zarządu). Odnosząc się do zarzutu wysokości kary przypomniano, że art. 85...
w formie decyzji administracyjnej poprzez nałożenie kary administracyjnej wymaga wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego - orzeczenia przez Sąd co do faktu...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

- z wskazanych we wstępnej części skargi - kwestii, a mianowicie do wykorzystania informacji poufnej podkreślono, że przybiera ono postać decyzji o zakupie lub sprzedaży...
- jak utożsamiono to w skardze kasacyjnej - z pominięciem tego zagadnienia., W dalszej części skargi kasacyjnej zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 4 pkt 19 Pr.o...