Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

I SA 380/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

pozwalał na zwieszenie postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Odpowiednikiem...

VI SA/Wa 116/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-25

, bowiem zmiana przepisów nie jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sad Administracyjny zważył co następuje;, Z dniem 1 stycznia 2004...