Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 409/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

bez uzyskania uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wstępnego przez inny organ - tu Główny Urząd Statystyczny,, II/ zawarcie w pkt 2 zaskarżonej decyzji...
Inspektorat Inspekcji Handlowej w [...] orzeczenia bez uzyskania uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wstępnego przez inny organ - tu Główny Urząd Statystyczny...

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

elektroenergetycznego. Wskazano, że kwestia ta będzie badana na następnym etapie postępowania, po rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego, jakim jest ustalenie lokalizacji linii na odcinku...
koncentruje się na zagadnieniu legalności rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania i co do zasady nie obejmuje oceny prawidłowości wszczęcia i prowadzenia...