Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

, że w sprawie nie wystąpił bezczynność organu, a postępowanie nie było prowadzone w sposób przewlekły., Po wstępnej analizie wniosku skarżącego WWKZ w sposób prawidłowy...
, składając pismem z dnia [...] marca 2020r. wymagane ponaglenie (k. 13 i nast. akt adm.)., Przedmiotem niniejszego postępowania było zagadnienie, czy organ...