Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 152/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

będzie możliwe dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez sąd, które w tym przypadku ma charakter zagadnienia wstępnego, o którym mowa w wymienionym przepisie. Brak...

I FSK 153/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

przez sąd, które w tym przypadku ma charakter zagadnienia wstępnego, o którym mowa w wymienionym przepisie. Brak zastosowania w postępowaniu zakończonym decyzją GIKS...

I FSK 151/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

orzeczenia przez sąd, które w tym przypadku ma charakter zagadnienia wstępnego, o którym mowa w wymienionym przepisie. Brak zastosowania w postępowaniu zakończonym decyzją...

II FSK 345/10 - Wyrok NSA z 2011-06-29

wstępnej stanowi, że ,, czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym’’. Użyte w tym przepisie przez ustawodawcę określenie...
skarżącego nie został przekroczony 7 dniowy termin do jego rozpoznania. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia powstałego zagadnienia spornego ma właściwe odczytanie...

I FSK 24/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

Ordynacji podatkowej) domniemaniem legalności. W konsekwencji tego warunkiem wstępnym wzruszenia takiego rozstrzygnięcia jest ustalenie, iż dotknięte jest ono istotną...
ją decyzji argument w postaci niejednolitego orzecznictwa występującego w zakresie zagadnienia prawnego istniejącego w niniejszej sprawie był bezzasadny., Zatem, w ocenie...

I FSK 1137/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

uznać sformułowany w części wstępnej skargi kasacyjnej zarzut naruszenia prawa procesowego, które miałoby polegać na obrazie art. 135 P.p.s.a przez zastosowanie...
do analogicznych do cytowanych przepisów Ordynacji podatkowej normujących zagadnienie wznowienia postępowania podatkowego, mających zastosowanie w tej sprawie...

I FSK 1138/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

sformułowany w części wstępnej skargi kasacyjnej zarzut naruszenia prawa procesowego, które miałoby polegać na obrazie art. 135 P.p.s.a przez zastosowanie w postępowaniu...
do analogicznych do cytowanych przepisów Ordynacji podatkowej normujących zagadnienie wznowienia postępowania podatkowego, mających zastosowanie w tej sprawie, nie wskazuje...

I FSK 1139/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

uznać sformułowany w części wstępnej skargi kasacyjnej zarzut naruszenia prawa procesowego, które miałoby polegać na obrazie art. 135 P.p.s.a przez zastosowanie...
do analogicznych do cytowanych przepisów Ordynacji podatkowej normujących zagadnienie wznowienia postępowania podatkowego, mających zastosowanie w tej sprawie...

I FSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

, że za nieuzasadniony przede wszystkim należy uznać sformułowany w części wstępnej skargi kasacyjnej zarzut naruszenia prawa procesowego, które miałoby polegać na obrazie art...
się przez Sąd pierwszej instancji do analogicznych do cytowanych przepisów Ordynacji podatkowej normujących zagadnienie wznowienia postępowania podatkowego, mających...

I FSK 1132/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

, że za nieuzasadniony przede wszystkim należy uznać sformułowany w części wstępnej skargi kasacyjnej zarzut naruszenia prawa procesowego, które miałoby polegać na obrazie art...
się przez Sąd pierwszej instancji do analogicznych do cytowanych przepisów Ordynacji podatkowej normujących zagadnienie wznowienia postępowania podatkowego, mających...
1   Następne >   3