Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

IV SA/Wr 602/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-13

wznowienia. Podczas badania wstępnego skargi o wznowienie postępowania sąd ogranicza się jedynie do ustalenia, czy podstawa przytoczona w skardze odpowiada którejkolwiek...
z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt II UZP 3/10 wydana została na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie...