Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SA/Łd 267/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie zebrania...
, bez wskazań doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97...

I SA/Rz 680/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-14

r. organ uznał bowiem za zagadnienie wstępne, na gruncie rozpatrywanej sprawy, dotyczącej płatności za rok kolejny (2018)., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
jego błędne zastosowanie, skutkujące utrzymaniem w mocy wadliwego postanowienia organu I instancji i uznanie, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie...

III SA/Łd 871/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest o czyn z art. 297 § 1 k.k. Powyższa kwestia w ocenie organu stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że przedmiot sprawy karnej może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia...

III SA/Łd 870/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co uzasadnia zawieszenie prowadzonego postępowania. Ponadto organ wskazał, że po zakończeniu śledztwa prowadzonego...
zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania płatności na rok 2017;, - art. 7 w zw. z art...

III SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie...
za zarzucany czyn z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów...

III SA/Łd 1013/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego, czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności...
z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia...

III SA/Łd 67/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę...
w oparciu o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd karny. Zdaniem organu odwoławczego, zagadnieniem wstępnym w sprawie...

III SA/Łd 68/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. stanowi materialnoprawną...
karnego w oparciu o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd karny. Zdaniem organu odwoławczego, zagadnieniem wstępnym...

III SA/Łd 817/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-14

na rok 2017 poprzez uznanie, że przedmiot sprawy karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, 2) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a....
dotyczącej wniosku strony o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym było rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawca posłużył się fałszywymi dokumentami ubiegając...

III SA/Łd 818/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-14

2017 poprzez uznanie, że przedmiot sprawy karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, 2) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a....
płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym było rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawca posłużył się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności na rok 2017...
1   Następne >   +2   +5   +10   69