Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Gd 30/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-25

okresowego., Zagadnieniem wstępnym wymagającym rozważenia w przedmiotowej sprawie jest właściwość miejscowa Sądu, do którego wniesiono sprawę. Zgodnie z postanowieniami...

II SAB/Ol 74/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-06

się z tymi aktami, czy kontakcie listownym ze skarżącą, uznać należy za zwykłe czynności wstępne - poprzedzające podjęcie czynności stanowiącej faktyczne udzielenie stronie...
) wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących...