Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

I OSK 629/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

wskazanego przepisu, zagadnienie wstępne, które zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ (komisję lekarską) w sposób odmienny od oceny przyjętej przez organ Służby Więziennej...