Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OSK 811/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

. Skonfrontowanie zgłoszonego żądania z treścią konkretnej normy prawa statuującej uprawnienie do domagania się przez żołnierza prawa do lokalu mieszkalnego to wstępna czynność organu...
i oraz stanowisku majora. Istota zagadnienia poddanego kontroli sądu administracyjnego w niniejszej sprawie sprowadzała się zatem do odpowiedzi na pytanie czy istnieje przepis prawa...

III OSK 173/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

§ 1 K.p.a. zasadę trwałości decyzji ostatecznych (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I OSK 2813/16). Stwierdzenie przez organ w fazie wstępnej...
mieszkaniowej - nie mają w tej sprawie znaczenia, gdyż jej przedmiotem jest wyłącznie zagadnienie formalne, a więc stwierdzenie, czy wniosek o wznowienie postępowania...