Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 100/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

zastosowanie wówczas, gdy w trakcie toczącego się w danej sprawie postępowania wyłoni się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu...
wyroków przez Naczelny Sąd Administracyjny. Skarżąca stwierdziła, że zagadnieniem wstępnym dotyczącym osiąganych przychodów do opodatkowania jest sprzedaż...

II SA/Go 557/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Analizując...
pojęcie 'zagadnienie wstępne' organ stwierdził, że występuje ono wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej...

II SA/Go 450/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-04

przepisu. Wyjaśniając znaczenie pojęcia 'zagadnienie wstępne', uznał, iż w okolicznościach sprawy takie nie występuje i tym samym rozpoznanie sprawy nie jest uzależnione...
Wlkp. Stwierdził, iż kwestia objęta postępowaniem wpadkowym nie jest zagadnieniem wstępnym, ale związanym z wynikiem bieżącego postępowania, bowiem ewentualne usunięcie...

II SA/Go 533/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-11

lub sądu,, 3) rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy...
Konstytucyjnym - co do oceny zgodności ustawowego unormowania podatkowego z Konstytucją RP - nie jest zagadnieniem wstępnym (wyrok NSA z dnia 14 października 1999 r., I SA...

I SA/Go 9/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Następnie skarżąca Spółka wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną mamy do czynienia jedynie wówczas...

II SA/Go 562/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-25

administracyjnych jednocześnie podkreślono, że przedmiot sprawy karnej nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Bez rozstrzygnięcia...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym związek taki powinien być bezpośredni., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013r., nr [...] Dyrektor Oddziału Regionalnego...

II SA/Go 563/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-25

, że przedmiot sprawy karnej nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny...
organ lub sąd, wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Musi istnieć zatem związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...

II SA/Go 561/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-28

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd, wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe...
. Musi istnieć zatem związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym związek taki powinien być bezpośredni...

II SA/Go 528/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-14

., Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych jednocześnie podkreślono, że przedmiot sprawy karnej nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...
związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym związek taki powinien być bezpośredni., Postanowieniem z [...] kwietnia...

II SA/Go 560/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

., Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych jednocześnie podkreślono, że przedmiot sprawy karnej nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym związek taki powinien być bezpośredni., Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100