Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 657/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje bezpośrednia zależność między...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem...

I SA/Gd 1770/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-19

, że istota sporu dotyczy ustalenia czy wynik toczącego się postępowania karnego (wszczętego przez CBŚ) stanowi zagadnienie wstępne dla sprawy podatkowej zainicjowanej...
wstępne - zagadnienie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej., Organ podał, że w sprawie dotyczącej określenia podatnikowi zobowiązania w akcyzie, prowadzono...

I SA/Gd 415/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-17

. H. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. sygn. akt [...] Zagadnienie wstępne powstało dopiero po dacie wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
i prawne, które nie spełniają przesłanek ustawowych. Organy obydwu instancji błędnie przyjęły, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 §...

I SA/Gd 1289/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-16

na to, że ostateczne orzeczenie w przedmiocie wniosku o wznowienie skierowanego do Naczelnika Urzędu Skarbowego jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...
przesłanki zawarte w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wskazują na konieczność zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Sąd...

II SA/Gd 619/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-05

regulujących określone postępowanie wykazuje charakter trwały. Powołując się na orzecznictwo sądowe organ wskazał, iż w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne należy do właściwości...
określone zagadnienie wstępne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. W niniejszym przypadku...

I SA/Gd 1605/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-21

zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Sąd orzekający w niniejszej sprawie aprobuje stanowisko, że zagadnienie wstępne to zagadnienie...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego...

I SA/Gd 311/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-25

zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Sąd orzekający w niniejszej sprawie aprobuje stanowisko, że zagadnienie wstępne to zagadnienie materialnoprawne (wyrok NSA z 14 lutego...
wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem...

I SA/Gd 382/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-17

Skarbowej stwierdził, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozpatrzenie sprawy, od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego zależeć...
zagadnienia wstępnego przez sąd, a więc ustalenie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej określenia podatku dochodowego a zagadnieniem wstępnym...

I SA/Gd 238/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-24

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, to kwestia o charakterze otwartym, jeszcze nie przesądzona, gdy rozstrzygnięcie sprawy...
rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dotyczy zatem jedynie takich sytuacji, w których z przepisów prawa...

I SA/Gd 247/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-24

przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, to kwestia o charakterze otwartym, jeszcze nie przesądzona, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim...
, że rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Zagadnienie wstępne powstaje tylko wówczas, gdy rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100